matematykaszkolna.pl
Równanie trygonometryczne Qi Pa : Rozwiązuje rownanie
 1 
sin(x)=sin(2x) w przedziale (0,

π)
 2 
Porównuje argumenty x=2x+2kπ ik∊C −x=2kπ x=−2kπ(jak z tego wyznaczyć kąt ? Inaczej oczywiście potrafie to rozwiążąc albo sin(x)−sin(2x)= ............... albo sinx−2sinxcosx− sinx(1−2cosx)=0
9 lip 00:08
Qi Pa : Potrzebne jest mi to do zadania . Oblicz tangens kąta pod jakim przecinaja sie krzywe y=sinx i y=sin(2x)
 1 3 
Innym sposobem wychodzi x=

π to y=

 3 2 
Sa to wspolrzedne punktu przecięcia sie tych krzywych
9 lip 00:16
Qi Pa : Mysle ze juz mam to Jest tak x=2x+2kπ x=−2kπ dla k=0 rozwiazanie x=0 odpada ze względu na przedzial lub x=π−2x+2kπ 3x=π(1+2k)
 π(1+2k) 1 
x=

dla k=0 x=

π (należy do przedziału
 3 3 
9 lip 00:34