matematykaszkolna.pl
Tangens kąta Qi Pa : Wyznaczyć tangens kąta przecięcia sie krzywych y=sin(x) i y=cos(x) Czyli mam obliczyć kąt między stycznymi do tych krzywych w punkcie przecięcia Rozwiązuje równanie
 1 
sin(x)=cos(x) dla x≠

π+kπ k∊C
 2 
sin(x) 

=1
cos(x) 
 1 
tg(x)=1 x=

π+kπ
 4 
Współczynniki kierunkowe stycznych (wartości pochodnych w punkcie styczności )
 1 1 2 
m1=(sin

π)'=cos

π=

 4 4 2 
 1 1 2 
m2= (cos

π)'=−sin

π=−

 4 4 2 
Tangens kąta miedzy stycznymi
 m1−m2 2 22 
tgφ=|

|=|

|=

 1+m1*m2 3/2 3 
8 lip 23:16