matematykaszkolna.pl
Trzecia pochodna Qi Pa : Oblicz trzecią pochodna funkcji
 1 
y=x5*sin(x) dla x=

π
 2 
y'=(5x4*sin(x))+(x5*cos(x)) y''= [20x3*sin(x)+5x4*cos(x)]+[5x4*cos(x)−x5sinx] y''=(20x3sin(x))+(10x4cosx)−(x5sin(x)) y'''=[60x2*sin(x)+20x3cos(x)]+[40x3cosx−10x4sin(x)]−[5x4sin(x)+x5cos(x)] y'''= [60x2*sin(x)−10x4sin(x)−5x4sin(x)]+ [20x3cos(x)+40x3cos(x)−x5cos(x)] y'''= (60x2−15x4)sin(x)+(60x3−x5)cos(x)
 1 π2 π4 π3 π5 15π4 
y'''(

π)=[60*

−15*

)]*1+[60*


]*0=15π2

 2 4 16 8 32 16 
8 lip 22:42
end: Czekasz na oklaski?
8 lip 23:05
Qi Pa : Jeśli tylko możesz to jak najbardziej możesz mnie pochwalić . Nie żałuj sobie emotka
8 lip 23:18