matematykaszkolna.pl
Prędkoścc punktu Qi Pa : Ruch punktu po prostej określony jest za pomocą wzoru s=2t3−t2+2 gdzie s−droga t−czas . Znależc prędkośc punktu w chwili t=3 v=s'(t)=6t2−2t =6*9−6=48
8 lip 22:04