matematykaszkolna.pl
trójkat Przew: Niech ABC będzie trójkątem, w którym ABC= 30°. ACB=15°. AB=12. Wybieramy punkt D na BC taki, że DAC=30°. Jeśli O jest środkiem okręgu przechodzącego przez A, B i C, wyznacz długość OD
8 lip 08:14
ite: rysunek |<ABC|=30o, |<ACB|=15o, |AB|=12, |<DAC|=30°, |<ODB|=90° wtedy |<CAB|=135o więc oparty na tym samym łuku kąt wklęsły |<COB|=270o zatem oparty na łuku CAB kąt wypukły |<COB|=90o ΔCBO jest równoramienny → |<DOB|=45o,
 |BO| 
z tego wynika że również ΔDBO jest równoramienny → |DO|=

 2 
 |AB| 
2R=

=122 // tw.sinusów
 sin 45o 
|BO|=R=62 |DO|=6
8 lip 16:07
ite: niestety wynik do poprawienia
 |AB| 
2R=

 sin 15o 
8 lip 16:14
Mila: ΔDBO jest równoramienny jeśli D jest środkiem BC ( oczywiście tu jest), czy nie trzeba tego wykazać? Czy coś przeoczyłam w Twoim rozwiązaniu? Pozdrawiamemotka
11 lip 16:33