matematykaszkolna.pl
Okręgi styczne Qi Pa : Kąt BAC wynosi 120o. BA=25cm CA=20cm Punkty B i C są środkami dwóch okręgów o promieniach r1=16cm i r2=9cm Srodki okręgów posuwają sie po ramionach kąta w kierunku wierzchołka z prędkościami v1= 10 cm/s i v2= 4cm/s Po jakim czasie oba okręgi będą styczne zewnętrznie ?
7 lip 21:45
wredulus_pospolitus: rysunek okręgi będą styczne gdy odległość pomiędzy środkami wyniesie 25cm. Czyli będzie spełnione równanie: 252 = a2 + b2 − 2ab*cos(120o) = a2 + b2 + ab a(t) = 25 − 10t b(t) = 20 − 4t wstaw do wcześniejszego równania i wyznaczysz szukane 't'. Pamiętaj, że t > 0 oraz gdy t ≥ 2.5 to a = 0 Co zmieni nam równanie (o ile dojdzie do tej sytuacji).
7 lip 21:57
Qi Pa : Dzięki za pomoc emotka
7 lip 22:51