matematykaszkolna.pl
odległosc mijaczas: W trójkącie prostokątnym różnica długości przyprostokątnych wynosi 16. Oblicz odległość od środka przeciwprostokątnej do dwusiecznej kąta prostego.
6 lip 16:20
ite: rysunek
 c 
|AC|=a, |AB|=a+16, |CB|=c, |DB|=

, |<CAB|=90o, |<EAB|=45o
 2 
|DE|=?
 c 
|AD|=|DB|=

,
 2 
|<DAB|=|<DBA| δ=45o−|<DAB|
 2 a+16 2 a 
sin δ= sin 45o*cos(<DAB) − cos 45o*sin(<DAB)=

*


*

=
 2 c 2 c 
 2 16 
=

*

 2 c 
 |DE| |DE| 
w ΔDEA sin δ=

=

 |AD| c/2 
2 16 |DE| 

*

=

2 c c/2 
 2 16 c 
|DE|=

*

*

= 42
 2 c 2 
6 lip 23:45
amożetak: rysunek
 8 
x − szukana długość, x =

= 42
 2 
7 lip 00:25