matematykaszkolna.pl
p,q, Mi Ka: Rozwiązac układ równan {642x+642y=12 {64x+y=42 Podstawienie 64x=p>0 64y=q>0 {p2+q2=12 {p*q=42
 42 
p=

 q 
 42 
(

)2+q2=12
 q 
32 

+q2=12/*q2
q2 
32+q4=12q2 q4−12q2+32=0 Δ=144−128=16
 12−4 
q12=

=4 >0 q1=2 lub q1=−2 (odpada
 2 
 12+4 
q2=

=8>0 q2=22 lub q2=−22 (odpada
 2 
dla q1=2 p1=22 dla q2=22 p2=2 64x=22
 3 3 1 1 
(26x=23/2 6x=

x=

*

=

 2 2 6 4 
64y=2
 1 
26y=21 6y=1 y=

 6 
 1 
64x=2 x=

 6 
 1 
64y=22 y=

 4 
 1 1 1 1 
Rozwiązaniem jest x=

i y=

lub x=

i y=

 4 6 6 4 
6 lip 00:25