matematykaszkolna.pl
Srodkowe trójkata Mi Ka: rysunek W trójkącie ABC gdzie AB=AC środkowe poprowadzone z wierzchołków B i C są prostopadłe. Wyznaczyć miarę kąta BAC BE i CF i AD − środkowe trójkata ABC BE⊥FC BE=FC Srodkowe BC i FC są równe i prostopadłe wiec trójkąt BSC jest trójkątem prostokątnym równoramiennym |BS|=|SC|
 1 
SD=

|BC|=|BD|=|DC|
 2 
 1 
|SD|=

|AD|
 3 
|AD|=3|SD|=3|BD|=3|DC| |BD|=|DC|=x |AD|=3x
 x 1 
tg∡BAD|=

=

 3x 3 
 1 
∡|BAC|=2∡|BAD|=2*tg

 3 
4 lip 16:55
SAIzou: rysunek Środkowe przecinają się w jednym punkcie w stosunku 1:2
 a 1 
tgx=

=

 3a 3 
 2tgx 
 1 
2*

 3 
 2 9 3 
tg(2x) =

=

=

*

=

 1−tg2x 
 1 
1−(

)2
 3 
 3 8 4 
2x ~ 37°
4 lip 17:09
Mi Ka: No tak. dzięki Pomyliło mi sie .zamiast tg(2α) to policzyłem 2tgα. emotka
4 lip 17:13