matematykaszkolna.pl
Trójkąt spodkowy Mi Ka: Udowodnić że w trójkącie DEF którego wierzchołkami są spodki wysokości danego trójkąta ABC wysokości trójkąta ABC sa dwusiecznymi kątów trójkąta DEF Dziękuje
4 lip 13:49
ite: rysunekzał. BE⊥AC FC⊥AB AD⊥BC teza (kawałek : ) |<DFC|=|<CFE| BC średnica okręgu przechodzącego przez pkty B,C,F AC średnica okręgu przechodzącego przez pkty A,C,F |<EBC|=|<CFE| // oparte na tym samym łuku |<DFC|=|<DAC| // oparte na tym samym łuku ΔBEC∼ΔADC // <BCA − kąt wspólny, |<BEC|=|<ADC|=90o stąd |<EBC|=|<DAC| a więc również |<DFC|=|<CFE|
4 lip 14:42
Mi Ka: Dzień dobry ite emotka Dzięki za ciężką pracę
4 lip 15:50
ite: dzień dobry : )
4 lip 16:03