matematykaszkolna.pl
Prostokąt i trójkąt rownoboczny Mi Ka: rysunek Trójkąt równoboczny został wpisany w prostokąt nie będący kwadratem w sposób przedstawiony na rysunku Udowodnić że p*r+q*s=t*u Z rysunku wynika że p,r,t,u,s,q, możemy uzależnić od boku (a) trójkąta równobocznego
 p 
cos(30o−α)=

p=a*cos(30o−α)
 a 
 r 
sin(30o−α)=

r=a*sin(300−α)
 a 
 t 
cos(60o−α)=

t=a*cos(60o−α)
 a 
 u 
sin(60o−α)=

u=a*sin(60o−α)
 a 
 q 
cosα=

q=a*cosα
 a 
 s 
sinα=

s=a*sinα
 a 
p*r+q*s=t*u [(a*cos(30o−α))*(a*sin(30o−α))]+[(a*cosα)*(a*sinα)]=[(a*cos(60o−α))*(a*sin(6oo−α))] L=a2*cos(30o−α)*sin(30o−α)+a2*cosα*sinα= =a2[cos(30o−α)*sin30o−α)+cosα*sinα]=
 1 
=

a2[sin(60o−2α)+sin2α]=a2*sin30o*cos(30o−2α)
 2 
P=a*cos(60o−α)*a*sin(60o−α)=a2[cos(60o−α)*sin(60o−α)]=
 1 
=

a2*sin(120o−2α)
 2 
sin(120o−2α)=sin[90o+(300−2α)]=cos(30o−2α)
1 

=sin30o
2 
1 

*a2*sin(120o−2α)=a2*sin30o*cos(30o−2α)
2 
L=P
4 lip 11:46
wredulus_pospolitus: z innej perspektywy: q = a*cosα p = a*cos(30−α) t = a*cos(60−α) u = a*sin(60−α) i teraz: p*r+q*s=t*u ⇔ PΔtu = PΔpr + PΔqs dla ułatwienia równanie pól mnożę przez 4 4*Prawa = 2pasinα + 2qasin(30−α) = 2a2sinαcosα + 2a2sin(30−α)cos(30−α) =
 60 4α − 60 
= a2( sin(2α) + sin(60 − 2α)) = a2*2sin

*cos

= a2cos(2α − 30) =
 2 2 
= a2sin(90 − (2α − 30)) = a2sin(120 − 2α) = 2a2sin(60−α)cos(60−α) = 2t*u = 4*Lewa c.n.w.
4 lip 12:56
Mi Ka: Witam wredulus i dzięki
4 lip 12:58