matematykaszkolna.pl
Trójkąt i iloczyn skalarny Mi Ka: rysunek W trójkącie ABC mamy dane ABAC=20 AB+AC=13 Oblicz AB i AC oraz miarę kąta BAC AB*AC=20 BC=7 |AB|=c |AC|=b b+c=13 c=13−b ∡|BAC|=α Obliczyć AB i AC oraz miarę kąta BAC AB*AC=|AB|*|AC|*cos∡|BAC|=c*b*cosα=20 Z twierdzenia cosinusów 72=(13−b)2+b2−2*c*b*cosα 49=169−26b+2b2−40 −80=2b2−26b −2b2+26b−80=0 2b2−26b+80=0 Δ=(−26)2−4*160=676−640=36
 26−6 
b1=

=5
 4 
AC1=5 to |AB|=c=8
 26+6 
b2=

=8
 4 
AC2=8 to |AB|=c=5 Dla b=5 i c=8 i tak samo będzie dla b=8 i c=5 b*c*cosα=20
 1 π 
5*8*cosα=20 cosα=

α=

 2 3 
4 lip 02:38