matematykaszkolna.pl
trójkat Mi Ka: rysunek Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC jest średnica okręgu o danym promieniu R Kąt C jest ostry i równa się α. Obliczyc pole powierzchni tej części trójkąta która leży na zewnątrz okręgu α<90o |AS|=SB|=|FS|=|SD|=R Obliczyc PFRDC PFRDC=PABC−2P{AFS}−PFSDR
 1 
PABC=

|AB|*|SC|
 2 
W trójkącie ASC
|SC| 1 

=tg(90o

α)
|AS| 2 
|SC| 1 

=ctg

α
R 2 
 1 
|SC|=R*ctg

α
 2 
 1 1 
PABC=R*R*ctg

α=R2*ctg

α
 2 2 
 1 
PAFS=

R2*sinα
 2 
Pole wycinka FSDR
 180o−2α π(90o−α 
PFSDR=

*πR2=

*R2
 360o 180o 
 1 π(90o−α 
PFRDC=R2*ctg

α−R2*sinα−

*R2
 2 180o 
 1 π(90o−α) 
PFRDC=R2(ctg

α−sinα−

)
 2 180o 
4 lip 01:22
SAIzou: rysunek
 α e α 
ctg(

) =

→e = Rctg(

)
 2 R 2 
 β 
β = 180−2α →

= 90−α
 2 
 
1 

f
2 
 
sin(90−α)=

 R 
 f 
cosα =

→ f = 2Rcosα
 2R 
Czworokąt CDSF jest deltoidem, zatem
 1 1 α α 
P(CDSF) =

ef =

*Rctg(

)*2Rcosα = R2cosα*ctg(

)
 2 2 2 2 
 180−2α 90−α 
P(wyc. DSF) = πR2*

= πR2*

 360 180 
 α 90−α 
P(t. na zewnątrz) = R2cosα*ctg(

) − πR2*

=
 2 180 
 α 90−α 
R2(cosα*ctg(

) − π

)
 2 180 
4 lip 10:29
Mi Ka: Witam i dzięki .
4 lip 10:34