matematykaszkolna.pl
liczby epson: Pokaż że liczby pierwszych jest nieskończenie wiele
3 lip 21:45
Min.Edukacji: Wszystkich liczb jest nieskończenie wiele więc i liczb pierwszych też. Koniec
3 lip 21:52
chichi: pokaż pierw, że każdą liczbę naturalną n > 1 da się przedstawić w postaci n = p1p2...pk, gdzie k ≥ 1, liczby zaś p1,p2,...,pk są pierwsze.
3 lip 23:51
: Zakładam, że liczb pierwszych jest skończona ilość i jest ich dokładnie jest n. Niech pi będzie i−tą liczbą pierwszą Liczba p1p2...pn+1 nie dzieli się przez żadną z n liczb pierwszych, więc jest pierwsza lub podzielna przez liczbę pierwszą inną niż p1, p2, ..., pn. Ergo, nieprawdziwe jest założenie o skończonej liczbie liczb pierwszych. PS Dowód przez wewnętrzne przekonanie: Wszystkich wielościanów jest nieskończenie wiele, więc i wielościanów foremnych też. Koniec.
4 lip 11:39