matematykaszkolna.pl
Równania krzywych Mi Ka: Niech: f(x,y)=4x2+9y2−5 g(x,y)=x−2y h(x,y)=x+2y−5 a) Jakie figury płaskie sa określone równaniami ? 1) f(x,y)=0 (to będzie elipsa) 2)g(x,y)*h(x,y)=0 Jest to prawdziwe gdy g(x,y)=0 lub h(x,y)=0
 1 
x−2y=0 −2y=−x y=

x
 2 
lub
 −x+5 
x+2y−5=0 2y=−x+5 y=

 2 
 1 1 5 
Będzie to para prostych y=

x i y=−

x+

 2 2 2 
b) Jaka figure płaska w zależności od od parametru rzeczywistego (k) określa równanie f(x,y)+k*g(x,y)*h(x,y)=0? 4x2+9y2−5+k*(x−2y)(x+2y−5)=0 4x2+9y2−5+kx2−5kx−4ky2+10ky=0 (4+k)x2+(9−4k)y2−5kx+10ky−5=0 Współczynnik przy x2 znika dla k=−4
 9 
Współczynnik przy y2 znika dla k=

 4 
1) dla k∊(−,−4) A=4+k<0 i B=9−4k>0 więc to jest równanie hiperboli 2) dla k=−4 Współczynnik A przy x2 znika zostaje przy y2 więc to jest równanie paraboli
 9 
3) dla k∊(−4,

) A=4+k>0 i B=9−4k}>0 więc to jest równanie elipsy
 4 
 9 
4) dla k=

Znika współczynnik przy y2 zostaje przy x2 więc to jest równanie paraboli
 4 
 9 
5) dla k∊(

,) A=4+k>0 i B=9−4k<0 (przeciwne zwroty) więc to jest równanie hiperboli
 4 
) Dla jakiej wartości parametru (k) równanie f(x,y)+k*g(x,y)*h(x,y)=0 określa okrąg ? Znależc środek i promień tego okręgu (4+k)x2+(9−4k)y2−5kx+10ky−5=0 Wspólczynniki które stoja przy x2 i y2 musza byc równe zeby równanie określało okrąg 4+k=9−4k 5k=5 k=1 Dla k=1 równane to przedstawia okrąg 5x2+5y2−5x+10y−5=0 / : (5) x2+y2−x+2y−1=0 (x2−x)+(y2+2y)−1=0
 1 1 
(x−

)2

+(y+1)2−1−1=0
 2 4 
 1 9 3 
(x−

)2+(y+1)2=

=(

)2
 2 4 2 
 1 3 
Srodek okręgu S=(

,−1) promien r=

 2 2 
3 lip 16:11