matematykaszkolna.pl
Trójkąt i punkt Mi Ka: rysunek Punkt O leży wewnątrz trójkąta ABC Odległości tego tego punktu od boków trójkąta sa odpowiednio równe x,y,z a wysokości sa równe h1,h2, h3. Dowieść że:
x y z 

+

+

=1
h1 h2 h3 
SAOC+SBOC+SAOB=SABC
 1 1 1 1 
1*)

AC*y+

BC*x+

AB*z=

BC*h1
 2 2 2 2 
AC*y x AB*z 

+

+

=1
BC*h1 h1 BC*h1 
 1 1 1 1 
2*)

AC*y+

BC*x+

AB*z=

AC*h2
 2 2 2 2 
y BC*x AB*z 

+

+

=1
h2 AC*h2 AC*h2 
 1 1 1 1 
3*)

AC*y+

BC*x+

AB*z=

AB*h3
 2 2 2 2 
AC*y BC*x z 

+

+

=1
AB*h3 AB*h3 h3 
Stąd z (1*,2*,3*)
x y z 

+

+

=1
h1 h2 h3 
3 lip 01:00
wredulus_pospolitus: przeskoczona kwestia czemu 'znikają' pozostałe ułamki ... ale tak ... zgadza się.
3 lip 01:04
Mi Ka: Witam . dzięki emotka
3 lip 01:21