matematykaszkolna.pl
pole obszaru ograniczonego kirsi: Niech a,b,p>0. Obliczyć pole obszaru D = {(x,y): 0≤y≤(ax+b)e−px} nie mam pojęcia jak to 'ugryźć'...
2 lip 23:38
wredulus_pospolitus: Nie ma ograniczenia na x'sie
3 lip 00:55
: Moim zdaniem jest:
−b 

≤ x ≤
a 
3 lip 08:54