matematykaszkolna.pl
Wektory Wiktoriaa: Dlaczego we wzorze na sinus kąta między niezerowymi wektorami jest w liczniku wartość bezwzględna, a na kosinus kąta między wektorami już nie ma?
2 lip 22:26
Mi Ka: Ja mam takie wzory u→=[a1 b1} v→=[a2 b2] φ kat miedzy wektorami
 a1*b2−a2*b1 
sinφ=

 |u|*|v| 
 a1b1+a2b2 
cosφ=

 |u|+|| 
a1 b1 wspolrzedne wektora u a2 b2 wsplrzedne wektora v |u| dlugosc wektora u |v| dlugosc wektora v
2 lip 23:03
chichi: bo sinus kąta wypukłego jest dodatni... chyba za daleko powędrowałaś emotka
2 lip 23:03
chichi: no w twoim wzorze brakuje modułu...
2 lip 23:06
wredulus_pospolitus: zauważ, że bez modułu mielibyśmy inną wartość sinα dla u,v a inną dla v,u chodzi mi o kwestię u1v2 − u2v1 = (v1u2 − v2u1) Co jest poprawne, w końcu sin(360o − α) = −sinα Ale trzeba pamiętać, że kąt α pomiędzy wektorami jest z zakresu [0; 180), więc jeżeli przyjmiemy złą kolejność między wektorami, wyjdzie nam zły wynik. Moduł pozwala nam nie przejmować się tą kwestią i zawsze otrzymamy wartość nieujemną, czyli dla kąta z tegoż właśnie zakresu.
2 lip 23:08
wredulus_pospolitus: Tak więc −−−> moduł nie jest konieczny ... o ile obierzemy odpowiedni kierunek pomiędzy wektorami ... a ciężko to zrobić przed obliczeniem ... więc łatwiej dodać moduł i po prostu się tym nie przejmować emotka
2 lip 23:11
Magdaa_00: Hmm cieawe, czy jest jakich formalny dowód tego wzoru?
4 lip 08:08
wredulus_pospolitus: rysunek 1. 'Zaczepiamy' wektory na początek układu współrzędnych 2. z tw. cosinusów i posiłkując się z tw. Pitagorasa: (b2 − a2)2 + (a1 − b1)2 = = (b12 + b22) + (a12 + a22) − 2(b12 + b22)(a12 + a22)*cosα −2a2b2 − 2a1b1 = −2(b12 + b22)(a12 + a22)*cosα
 a1b1 + a2b2 
cosα =

 |a|*|b| 
natomiast z trygonometrii wiemy, że: sinα = ±1−cos2α jako, że wiemy co wiemy odnośnie kąta α (zakres), to sinα = 1−cos2a więc: cos2α = .... (*) licznik: (a1b1 + a2b2)2 = a12b12 + 2a1b1a2b2 + a22b22 mianownik: (a12+a22*b12 + b22)2 = = a12b12 + a12b22 + a22b12 + a22b22
 mianownik − licznik 
sin2α = 1 − cos2α =

=
 mianownik 
 a12b22 − 2a1b1a2b2 + a22b12 
=

=
 mianownik 
 (a1b2 − a2b1)2 
=

 mianownik 
A więc:
 |a1b2 − a2b1| 
sinα =

 |a|*|b| 
4 lip 08:51