matematykaszkolna.pl
xxxxx Mi Ka: rysunek W trójkącie rozwartokątnym najdłuższy bok ma długość 16cm ,a spodki wysokości poprowadzonych z obydwu jego końców na pozostałe boki są odległe od wierzchołka kąta rozwartego o 2cm i o3cm. Oblicz długośi pozostałych boków . Wskazówka . Skorzystać z twierdzenia o przecinających sie cięciwach w okregu |AC|=x>0 |BC|=y >0 |CD|=2cm CE|=3cm |AB|=16 cm ∡|ADB|=90o ∡|AEB|=90o Obliczyc |AC| i |BC|. Z powyższego twierdzenia mamy |AC|*|CD|=|BC|*|CE| 2*x=3*y Z trójkata BDC |BD|2=y2−4 Z trójkata ADB |BD|2=162−(x+2)2 y2−4=256−x2−4x−4 y2+x2+4x−256=0 2x=3y
 3 
x=

y
 2 
 9 
y2+

y2+6y−256=0
 4 
 1 
3

y2+6y−256=0
 4 
13 

y2+6y−256=0
4 
13y2+24y−1024=0 Δ=242−((4*13*(−1024))=576+53248=53824 Δ=232 y1={−24−232}{26}<0 odpada
 −24+232 
y2=

=8
 26 
|BC|=y=8cm 2x=3y 2x=3*8=24 x=12 cm |AC|=x=12 cm
2 lip 21:51
chichi: przecież masz odpowiedzi do zadań?
2 lip 23:04
Mi Ka: No tak. Sa do zadań odpowiedzi i niekiedy także wskazówki Ale tez chodzi o to czy dobra jest metoda rowiązania
2 lip 23:07