matematykaszkolna.pl
Trójkąt równoramienny Krzysiek Z: rysunek Wykazac że jeżeli w trójkącie zachodzi związek
sinα 

=2cosγ to trójkąt jest równoramienny
sinβ 
α=18oo−(β+γ) sinα=sin[180o−(β+γ)]=sin(β+γ)
sin(β+γ) 

=2cosγ
sinβ 
sin(β+γ)=2cosγ*sinβ] sinβ*cosγ+cosβ*sinγ=2sinβ*cosγ cosβ*sinγ=cosγ*sinβ cosβ*sinγ−cosγ*sinβ=0 −[sin(β−γ)]=0 dla β=y Dwa kąty sa równe więc trójkat jst równoramienny
30 cze 00:47