matematykaszkolna.pl
Stożek i prostopadłościan Tygrys i żuraw: rysunek Długość promienia podstawy stożka wynosi r ,a wysokość zaś h . W stożku tym umieszczono prostopadłościan w ten sposób że jego podstawa zawarta jest w podstawie stożka a wierzchołki drugiej podstawy należą do powierzchni bocznej stożka . Stosunek długości krawędzi podstawy wynosi 2. Obliczyć długość krawędzi prostopadłościanu o największej objętości AB=DC=A'B'=D'C'=2y BC=B'C'=AD=A'D'=y CC'=x −wysokośc prostopadłościanu EO=OF=r −promień podstawy stożka OW=h wysokośc stożka Objętośc prostopadłościanu V=2y*y*x=2y2*x Wyrażmy ją za pomoca (x) Rozpatrzmy dwa trójkąty podobne Δ A'C'W i Δ EFW Mamy tu A'C'=y2+4y=y5 WO'=h−x EF=2r WO=h
A'C' EF 

=

WO' WO 
y5 2r 

=

h−x h 
y5*h=2r(h−x) 5y2*h2=4r2*(h−x)2
 4r2(h−x)2 
y2=

 5h2 
 4r2(h−x)2 8r2(h−x)2*x 8r2 
V=2*

*x=

=

*x(h−x)2
 5h2 5h2 5h2 
Objętość tego prostopadłościanu będzie największa dla takiej wartości x dla której f(x)=x(h−x)2 ma wartośc największa Reszte postaram sie dokonczyć juz pózniej . Ktos sprawdzi czy do tej pory jest dobrze . dziękuje
29 cze 01:31
Tygrys i żuraw: f(x)=x(h−x)2=x(h2−2hx+x2)=x3−2hx2+h2x (x3−2hx2+h2x)'=3x2−4hx+h2 dla x>0 h>0 i h>x czyli 0<x<h 3x2−4hx+h2=0 Δ=16h2−12h2=4h2 Δ=2h
 4h−2h 1 
x1=

=

h spełnia warunki zadania
 6 3 
 4h+2h 
x2=

=h nie spełnia warunku dziedziny
 6 
 4r2 
y2=

*(h−x)2
 5h2 
 2r 
y=

*(h−x)
 5h 
 2r 2h 4r 45r 
y=

*

=

=

 5h 3 35 15 
 85r 
2y=

 15 
x=U[1}{3}h Prosze o sprawdzenie i ewentualnie o komentarz gdzie żle i dlaczego . dziękuje
29 cze 13:08
Mila: Ładny rysunek emotka Sprawdzę, gdy się ochłodzi.
29 cze 14:43
Krzysiek Z: Dzień dobry emotka U mnie jest 30o i tez na razie sobie odpuszczam
29 cze 14:50