matematykaszkolna.pl
Trójkąt prostokatny Tygrys i żuraw: rysunek W trójkącie prostokątnym ABC o kącie prostym przy wierzchołku C obrano punkt P tak, aby trójkąty PAB, PBC, PAC miały równe pola Obliczyc PC mając dane m=PA2+PB2 SPAC=SPCB=SPAB(1*) PA2+PB2=m (2*) ∡BCA=90o Oznaczam PE=x i PE⊥AC (będzie to wysokość ΔPCA PD=y i PD⊥BC (będzie to wysokość ΔPCB Na teraz mam dwa pytania Nr1) Jeśli te trzy pola maja być jednakowe to tym punktem P będzie punkt przecięcia się środkowych? Nr2) W szkicu rozwiązania jest napisane
1 1 

AC*x=

AC*BC−−−−−−−−−−−−−−−−−−−BC=3x
2 6 
 1 
Czemu to jest

AC*BC?
 6 
 1 1 
Czy może dlatego ze SABC=

AC*BC a SPAC=

SABC?
 2 3 
28 cze 23:42
Tygrys i żuraw: Pewnie będzie tak To dalej tym tokiem rozumowania
1 1 

BC*y=

AC*BC−−−−−−−−−−−−−−−AC=3y
2 6 
AE=AC−PD=3y−y=2y DB=BC−PE=3x−x=2x W trójkącie PEA PA=x2+4y2 to PA2=x2+4y2 W trójkącie PDB PB=y2+4x2 to PB2=y2+4x2 PA2+PB2=m x2+4x2+y2+4y2=m 5x2+5y2=m 5(x2+y2)=m
 m 1 
x2+y2=

=

m
 5 5 
Ale x2+y2=z2 =PC2 stad PC=15m}
29 cze 11:26