matematykaszkolna.pl
Losowanie Krzysiek: Z cyfr 1,2,3,4,5,6,7,8,9, losujemy bez zwracania trzy cyfry układając je w kolejności losowania w liczbe Zakładając ze wszystkie mozliwe do otrzymania w ten sposób liczby sa jednakowo pawdopodobne obliczyc prawdopodobieństwo otrzymania liczby mniejszej od 666
28 cze 18:39
Tygrys i żuraw:
28 cze 19:29
wredulus_pospolitus: 1. mniejsze niż 600 −−> 5*8*7 2. większe niż 600, ale mniejsze niż 660 −−−> 1*5*7 Jako, że losujemy bez zwracania, nie ma możliwości uzyskania liczby 66X. Związku z tym mamy naszą moc zdarzeń sprzyjających. natomiast |Ω| = 9*8*7 dzielisz i po sprawie
28 cze 19:55
Tygrys i żuraw: Dziękuje .
28 cze 20:03