matematykaszkolna.pl
Szereg geometryczny Dong: (−1)nsinnt dla n=1 (−sint) n=2 (sin2t) n=3 (−sin3t) n=4 (sin4t) n=5 (−sin5t) n=6 (sin6t) Ogólnie bedzie naprzemniennie (−)i (+) Rozwiązać równanie
1−sin(t)+(−1)nsinnt+...... 1−cos(2t) 

=

1+sin(t)+sin2(t)+...+sinnt+... 1+cos(2t) 
 1 
przy warunku |t|<

π
 2 
Licznik lewej strony równania jest suma wyrazów ciągu geometrycznego nieskończonego zbieznego
 1 
gdyż dla |t|<

π iloraz q=−sint spełnia warunek zbieżności −1<q<1
 2 
 1 
Może ktoś napisac dlaczego to |t|<

π jest tak ważne do tego zeby ten warunek zbieżności
 2 
był spełniony ? Rozwiązac potrafię .
28 cze 02:31
wmboczek: bo dla π/2 sint=1
28 cze 10:34
Dong: Dziękuje za odpowiedz .
28 cze 11:09
Dong: 1−cos(2t)=2sin2t 1+cos(2t)=2cos2t S1(licznika lewej strony )=U1}{1+sint}
 1 
S2(mianownika lewej strony )=

 1−sint 
1−sint sin2t 

=

1+sint cos2t 
1−sint sin2t 

=

1+sint 1−sin2t 
(1−sint)(1−sin2t)=(1+sint)sin2t 1−sin2t−sint+sin3t=sin2t+sin3t −2sin2t−sint+1=0 2sin2t+sint−1=0 Δ=9 9=3
 −1−3 
sint1=

=−1 odpada
 4 
 −1+3 1 
sint2=

=

∊(−1,1)
 4 2 
 1 1 
sint=

t=

π
 2 6 
jest to jedyne rozwiązanie
28 cze 14:38