matematykaszkolna.pl
xxx Dong: Rozwiąz nierówność dla x∊(0,π)
cos(2x) 

<1
cos(x) 
cos(2x)*cos(x)<cos2 (2cos2x−1)*cos(x)−cos2(x)<0 2cos3(x)−cos2(x)−cos(x)<0 cos(x)[2cos2(x)−cos(x)−1]<0 cos(x)[2cos2(x)−cos(x)−1)<0⇔ ⇔(cos(x)<0 ∧2cos2(x)−cos(x)−1>0) lub (cos(x)>0 ∧ 2cos2(x)−cos(x)−1<0)
 1 
cos(x)<0 dla x∊(

π,π)
 2 
2cos2(x)−cos(x)−1=0 cos(x)=t t∊[−1,1]
 1+3 1−3 
2t2−t−1=0 Δ=9 t1=

=1(należy ) t2=

=−U{1}{
 4 4 
 1 
2cos2(x)−cos(x)−1=2(cosx−1)(cosx+

)
 2 
cos(x)−1<0 dla x∊(0,π) ===============
 1 1 2 
2cos2(x)−cos(x)−1>0 gdy cos(x)+

<0 cos(x)<−

x∊(

π,π)
 2 2 3 
 2 
cos(x)<0 i 2cos2(x)−cos(x)−1>0 dla x∊(

π,π)
 3 
==========================================
 1 
cos(x)>0 dla x∊(0,

π)
 2 
 1 1 2 
2cos2(x)−cos(x)−1<0 gdy cosx+

>0 cosx>−

x∊(0,

π)
 2 2 3 
 1 
cos(x)>0 i 2cos2(x)−cos(x)−1<0 dla x∊(0,

π)
 2 
 1 2 
U{cos(2x)}{cos(x)<1 dla x∊(0,

π)U(

π,π)
 2 3 
27 cze 23:26