matematykaszkolna.pl
Okrąg wpisany w trójkąt Dong: rysunek Wykazać ze okrąg wpisany w trójkąt prostokątny jest styczny do przeciwprostokątnej w punkcie dzielącym przeciwprostokątną na dwa odcinki .których iloczyn długości jest równy polu powierzchni tego trójkąta |AD|=|AF|=x |BD|=|BE}=y |CE=CF|=r z twierdzenia o stycznych do okręgu Obwód=2p=2x+2y+2r=2(x+y+r) p=x+y+r P=p*r=(x+y+r)*r (1*) =========== Z twierdzenia Pitagorasa |CA|2+|BC|2=|AB|2 (x+r)2+(y+r)2=(x+y)2 (x+y)2=(x+r)2+(y+r)2 x2+2xy+y2=x2+2xr+r2+y2+2yr+r2 2xy=2xr+2yr+2r2 xy=xr+yr+r2 xy=r(x+y+r) (2*) Z porównania (1*)i (2*) P=x*y=|AD|*|BD|
27 cze 22:08
aa: rysunek 2P= (x+r)(y+r) i P= r2+xr+yr 2P= xy+xr+yr+r2 2P=xy+P P=xy ======
27 cze 23:37
Dong: Dziękuje emotka
27 cze 23:45
aa: Twoje rozwiązanie też emotka
27 cze 23:49