matematykaszkolna.pl
Równanie stopnia trzeciego Dong: Wykazać że jeżeli równanie x3+ax+b=0 ma pierwiastek podwójny to 4a3+27b2=0 Jeśli x1=x2 =k i x3=l i k≠l x3+ax+b=(x−k)2(x−l) skąd od razu mamy twierdzenie . Tw. Jeśli równanie stopnia trzeciego (f(x)=0) posiada pierwiastek podwojny x1=x2=k to równanie (f'(x)=0) ma pierwiastek pojedynczy x1=k Pierwastek(podwójny) x1 spełnia układ równań {x13+ax1+b=0 /*3 {3x12+a=0 /*(−x1) {3x13+3ax1+3b=0 {−3x13−ax1=0 Dodaje do siebie te równania 2ax1+3b=0 2ax1=−3b
 3b 
x1=−

 2a 
x1 wstawiam do drugiego równania
 3b 9b2  27b2 
3x12+a=3*(−

)2+a= 3*

+a=

+a=27b2+4a3
 2a 4a2 4a2 
27 cze 18:33