matematykaszkolna.pl
Równanie krzywej Dong: rysunek Wyznaczyć równanie krzywej będącej zbiorem wszystkich punktów ,których odległości od okręgu x2+y2=100 i od punktu A(6,0) są równe . Naszkicuj tę krzywą OS=10 A=(6,0) P(x,y) S(x,100−x2) |PS|=|PA| |PS|=|OS|−|OP| |OP|=(x−0)2+(y−0)2=x2+y2 |PS|=10−x2+y2 |PA|=(x−6)2+(y−0)2+(x−6)2+y2 10−x2+y2=(x−6)2+y2 (10−x2+y2)2=((x−6)2+y2)2 100−20x2+y2+x2+y2=x2−12x+36+y2 100−20x2+y2=36−12x −20x2+y2=−64−12x 400(x2+y2)=144x2+1536x+4096 256x2+400y2=1536x+4096 16x2+25y2=96x+256 16x2−96x+25y2=256 16(x2−6x)+25y2=256 16(x−3)2+25y2−16*9=256 16(x−3)2+25y2=400
(x−3)2 y2 

+

=1
25 16 
Jest to równanie elipsy Srodek elipsy w punkcie S(3,0) Półos a=5 Półos b=4 Ogniskowa c=3
 3 
Momośród e=

 5 
 1 
Kierownice x=−5

i x=11U{1}[3
 3 
Ogniska F1(0,0) F2(6,0)=A (6,0) Wierzchołki elipsy B1(3,4) B2(3,−4) C1(8,0) C2(−2,0) Elipsa troche koślawa emotka
27 cze 14:59