matematykaszkolna.pl
Nierówność Dong: rysunek Dla jakich kątów α z przedziału (0,2π) nierównośc x2cosα+x+cosα<0 jest bezwarunkowa Musi byc 1) a<0⇒cosα<0 2) Δ<0
 1 3 
1)cosα<0 α∊(

π,

π)
 2 2 
2)Δ=1−4cos2α 1−4cos2α<0 −4cos2<−1 4cos2α>1
 1 1 1 
cos2α>

stąd cosα>

lub cosα <−

 4 2 2 
Ma być cosα<0
 1 
cosα<−

 2 
 π 
cosα=cos(π−

)
 3 
 2 
cosα=cos

π
 3 
 2 2 
x=

π+2kπ k∊Z lub x=−

π+2kπ k∊Z
 3 3 
Rozwiązania w przedziale (0,2π)
 2 2 
k=0 x=

π (należy ) lub x=−

π (nie należy )
 3 3 
 4 2 
k=−1 x=−

π (nie należy ) lub x=−2

π(nie należy
 3 3 
 2 4 
k=`1 x=2

π (nie nalezy) lub x=

π (należy)
 3 3 
 1 2 4 
cosα<−

α ∊(

π.

π) dla przedziału (0,2π)
 2 3 3 
 2 4 
Aby ta nierównośc była bezwarunkowa α∊(

π,

π)
 3 3 
27 cze 08:51