matematykaszkolna.pl
trapez PurVa: W trapezie wypukłym ABCD z AB II CD i AD = BC, niech M będzie środkiem BC. Jeśli kąt AMB = 24o i kąt CMD = 66o, oblicz miarę kąta ABC.
26 cze 09:55
aa: rysunek α+β=90o γ=2β i |∡DCB|=2α to w ΔDCM : 3α+66o =10o ⇒ α=38o to β=52o γ= 104o
26 cze 20:15
aa: poprawiam zapis : 3α+66o= 180o ⇒ α=38o
26 cze 20:19