matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Długości podstaw trapezu równoramiennego są równe a oraz b przy czym a >b W ten trapez można wpisać okrąg Wykaż ze pole tego trapezu jest większe od a*b a + b = 2c h = 2r 12(a +b) h > ab (a +b) h > 2 ab 2ch >2ab h > abc dalej nie wiem
24 cze 08:11
wmboczek: h2=c2−(a−b)2/4
24 cze 08:44
aa: rysunek
 a+b a−b 
h2=(

)2 −(

)2 ⇒ h2=ab
 2 2 
 a+b 
oraz

>h |*h
 2 
 a+b 

*h>h2
 2 
P>ab
25 cze 00:48
anna: dziękuję
25 cze 11:24