matematykaszkolna.pl
[fizyka] Dynamika - balon stratosferyczny phantom2: Balon stratosferyczny o objętości 70 l został napełniony helem o gęstości 0.179 kg/m3, obciążony balastem o masie 45 g i wypuszczony. Masa powłoki balonu wynosi 25g, a gęstość powietrza 1.2 kg/m3. Z jakim przyspieszeniem balon rozpocznie wznoszenie się do góry? Opór powietrza pominąć. Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego 𝑔 = 9.81 m/s2 Wyliczyłem siłę wyporu Fw=dgV=1,2*9,81*0,07=0,82[N] ale dalej nie jestem pewien co zrobić.
22 cze 18:18