matematykaszkolna.pl
. brrrr: obliczyć całkę podwójną po wskazanym obszarze Całka podwójna: x2y dxdy Obszar: x2+y2</=4 x−y>/=0 y</=−3x Wiem, że trzeba przejść na współrzędne biegunowe, tylko mam problem z ustaleniem obszaru kąta fi. 0<r<2 5pi/4<fi< ? Nie wiem jak obliczyć maksymalną wartość fi, kiedy jest ograniczony od prawej strony przez prostą y=−3x
22 cze 15:33
brrrr: rysunekObszar całkowania
22 cze 15:55