matematykaszkolna.pl
Całka tat:
 x+y 
Oblicz ∫∫D |

−x2−y2| dxdy gdzie D to x2+y2 ≤ 1
 2 
21 cze 10:45