matematykaszkolna.pl
trójkąt Beck: Środkowa AD trójkąta ABC przecina okrąg wpisany (o środku O) w punktach X i Y. Wyznacz kąt XOY, jeśli AC = AB + AD.
20 cze 22:56