matematykaszkolna.pl
Czy punkt należy do wnętrza trójkąta 1: dlaczego mając punkt A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) żeby stwierdzić czy punkt Q(x,y) należy do wnętrza trójkąta ( to jest rysowanie trójkąta − programowanie) to robimy coś w stylu jakbyśmy liczyli wyznacznik z wektora AB oraz AQ i jeśli >= 0 to należy?
18 cze 23:01