matematykaszkolna.pl
Rozwiązać równanie różniczkowe otto: Rozwiąż równanie różniczkowe:
dy 

− y = x sinx
dx 
17 cze 14:11
wredulus_pospolitus: Otto −−− podstawowe pytanie −−− jaki to jest typ RR'ów? Następnie −−− jaką znasz procedurę rozwiązywania tego typu równania I kończąc −−− to skoro znasz procedurę, to w czym tkwi problem
17 cze 14:22
Mariusz: Równanie liniowe
dy 

+ p(x)y = q(x)
dx 
Procedura nr 1 Rozwiązujesz najpierw równanie jednorodne
dy 

+ p(x)y = 0
dx 
W równaniu jednorodnym można rozdzielić zmienne (Mnożąc stronami przez pewien czynnik albo dodając stronami sprawiasz aby po jednej stronie równania było tylko wyrażenie z y a po drugiej stronie równania było tylko wyrażenie z x i wtedy całkujesz obustronnie) Otrzymujesz w ten sposób rozwiązanie ogólne równania jednorodnego Rozwiązanie szczególne możesz znaleźć uzmienniając stałą Zakładasz że rozwiązanie szczególne jest postaci y(x) = C(x)y1(x) gdzie y1(x) jest rozwiązaniem równania jednorodnego i wstawiasz do równania niejednorodnego Rozwiązanie ogólne równania niejednorodnego będzie sumą rozwiązania ogólnego równania jednorodnego i rozwiązania szczególnego równania niejednorodnego Procedura nr 2 Dla równania liniowego pierwszego rzędu znany jest czynnik całkujący μ(x) = e∫p(x)dx Mnożysz równanie przez czynnik całkujący i całkujesz obustronne Procedura nr 3 Ponieważ współczynniki równania są stałe a część niejednorodna jest postaci P(x)eλx , gdzie λ ∊ ℂ , a P(x) jest wielomianem to można też przewidywać rozwiązanie Rozwiązanie ogólne równania jednorodnego znajdujesz wstawiając y1(x) = eλx do równania λeλx−eλx=0 (λ−1)eλx = 0 (λ−1)=0 λ=1 Zatem rozwiązanie równania jednorodnego wygląda następująco y = Cex λ = i ≠ 1 więc jako rozwiązanie szczególne przewidujesz ys(x) = (Ax+B)cos(x)+(Cx+D)sin(x) ys'(x) = Acos(x)−(Ax+B)sin(x)+Csin(x)+(Cx+D)cos(x) ys'(x) = (Cx+A+D)cos(x)+(C−B−Ax)sin(x) ys'(x)−y(x) = (Cx+A+D−Ax−B)cos(x)+(C−B−Ax−Cx−D)sin(x) −A+C = 0 A−B+D = 0 −A−C = 1 −B+C−D =0 C = A −2A = 1 A−B+D = 0 A−B−D =0 C = A −2A = 1 2A − B + D = 0 2A − B − D = 0 C = A −2A = 1 −B+D = 1 −B−D = 1 C = A −2A = 1 −2B=2 2D = 0
 1 
A = −

 2 
B=−1
 1 
C = −

 2 
D = 0
 1 1 
ys = −

(x+1)cos(x)−

xsin(x)
 2 2 
Rozwiązanie ogólne równania niejednorodnego będzie sumą rozwiązania ogólnego równania jednorodnego i rozwiązania szczególnego równania niejednorodnego
 1 1 
y(x) = Cex

(x+1)cos(x)−

xsin(x)
 2 2 
Procedura nr 4 Metoda operatorowa Niech F(s) = ∫0f(t)e−stdt ∫0y'(x)e−sxdx = y(x)e−sx|0−∫0y(x)(−se−sx)dx ∫0y'(x)e−sxdx = 0 − y(0+) +s∫0y(x)e−sx0y'(x)e−sxdx = −y(0+) + sY(s)
 d 
F'(s) =

0f(x)e−sxdx
 ds 
 δ 
F'(s) = ∫0

f(x)e−sxdx
 δs 
F'(s) = −∫0xf(x)e−sxdx
 d 
0xf(x)e−sxdx = −

F(s)
 ds 
 1 
0sin(x)e−sxdt =

(Można policzyć np dwukrotnie całkując przez części)
 s2+1 
 d1 
(−C+sY(s))−Y(s) = −


 dss2+1 
 (−1) 
−C+(s−1)Y(s) = −

*(2s)
 (s2+1)2 
 2s 
−C+(s−1)Y(s) =

 (s2+1)2 
 2s 
(s−1)Y(s) = C +

 (s2+1)2 
 C 2s 
Y(s) =

+

 s−1 (s−1)(s2+1)2 
Tutaj można bawić się rozkładem na sumę ułamków prostych a można od razu z twierdzenia Borela o splocie y(x) = Cex + ∫0x(tsin(t))ex−tdt y(x) = Cex + ex0xtsin(t)e−tdt Całkę ∫0xtsin(t)e−tdt można policzyć przez części
21 cze 05:24