matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: do badania wieku przedmiotów używa się datowania węglem 14C według wzoru m = m0 *(12)tT gdzie m0 − masa początkowa węgla m − masa węgla po czasie t T − czas połowicznego rozpadu węgla ( 5730 lat) Na stanowisku archeologicznym odkryto mumię i stwierdzono że zawiera 12,5 % węgla 14C Określ wiek mumii
13 cze 15:58
.: 12.5% teraz zawiera, a ile zawierała początkowo? Ile węgla mamy w ciele?
13 cze 16:28
: tego nie wie nikt emotka
13 cze 17:30
anna: taka jest treść zadania
13 cze 18:27