matematykaszkolna.pl
Ekonomia Mikołaj: Spółka w minionym roku wygenerowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 80 mln zł i zysk netto równy 10,0 mln zł. Wypłaciła dywidendę w wysokości 30% zysku netto. Zgodnie z przygotowanymi dla zarządu szacunkami średnioroczne tempo wzrostu przychodów netto ze sprzedaży ma się utrzymać na poziomie 5%, a koszt kapitału własnego na poziomie 7%. Ile wynosi wartość wartość wewnętrzną jednej akcji spółki, jeśli liczba wyemitowanych walorów wynosi 25 mln. Pomoże ktoś, bo chce porównać czy dobrze obliczyłem ? Wartość wewnętrzna jednej akcji mi wyszła 6,30 zł
12 cze 18:17