matematykaszkolna.pl
Liczby zespolone Stasia: Oblicz argument liczby zespolonej: z = −4,9 + 6,3i. Wynik podaj z dokładnością do 0,01. Wynik ma być w mierze łukowej (0, 2pi). Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
12 cze 13:41
.: −4.9 + 6.3i = r(cosΦ + isinΦ) Od razu wiemy, że będziemy w drugiej cwiartce (bo cosΦ<0 i sinΦ>0) r = 4.92 + 6.32 I już znasz wartości sinusa i cosinusa, tablice matematyczne i szukasz kąta.
12 cze 13:47
jc: a nie prościej tak: π − arctg 6.3/4.9 = 2.231839
12 cze 14:02