matematykaszkolna.pl
Oblicz granicę Althea:
 n4−2n3−n 
limn→

 n2+1 
Po wyłączeniu n2 wciąż w liczniku zostaje symbol nieoznaczony z n2−2n
12 cze 12:51
.: n2 − 2n = n*(n−2) i masz *
12 cze 13:28
.:
 W(x) 
Ogólna reguła przy granicach typu

 Q(x) 
1. Patrzymy na najwyższe potęgi licznika i mianownika, oraz ich wspolczynniki 2. Jezeli: a) najwyższa potęga w liczniku > od najwyższej potęgi mianownika to: Granicą będzie ±, gdzie znak jest zależny od znaku a/b gdzie a, b to współczynniki przy tychże najwyższych potegach b) najwyższa potęga w liczniku = od najwyższej potęgi mianownika to: Granicą będzie a/b, gdzie a, b to współczynniki przy tychże najwyższych potegach c) najwyższa potęga w liczniku < od najwyższej potęgi mianownika to: Granicą będzie 0
12 cze 13:35