matematykaszkolna.pl
Zbiory rozmyte Jakub: rysunek Dane są dwa zbiory rozmyte: 𝐴 = { (𝑥, 𝜇𝐴(𝑥));𝑋} i 𝐵 = { (𝑥, 𝜇𝐵(𝑥));𝑋}, gdzie 𝜇𝐴(𝑥) = 𝐿(𝑥; 30,75), 𝜇𝐵(𝑥) = 𝑡𝑟(𝑥; 10,50,100,150) oraz 𝑋 = [0,150]. Dla wyżej zdefiniowanej pary zbiorów naszkicuj wykresy funkcji przynależności w jednym układzie współrzędnych. Następnie wyznacz zbiory rozmyte będące: − sumą zbiorów A i B − dopełnieniem zbioru A Dla każdego powyższego zbioru wyznacz zbiór L, wzór na funkcję przynależności 𝜇 oraz zaprezentuj jej szkic Dobrze jest wykres funkcji naszkicowany? Ktoś pomoże przy dalszej czesci?
12 cze 00:02