matematykaszkolna.pl
Korzystajac z wzoru Borela wyznacz funkcje ktorych transformaty dane sa wzorami Koniek: Korzystajac z wzoru Borela wyznacz funkcje ktorych transformaty dane sa wzorami
1 

(s−1)2(s+2) 
11 cze 22:04
Mariusz: Z wzoru Borela ? ∫0tf(τ)g(t−τ)dτ ∫0teτet−τdτ ∫0tetdτ et0tdτ =tet0tτeτe−2(t−τ)dτ ∫0tτe−2t+2τ+τdτ ∫0tτe−2t+3τdτ e−2t(∫0tτedτ)
 1 1 
e−2t(

τe|0t

0tedτ)
 3 3 
 1 1 
e−2t(

te3t

0tedτ)
 3 3 
 1 1 
e−2t(

te3t

e|0t)
 3 9 
 1 1 
e−2t(

te3t

(e3t − 1))
 3 9 
 1 1 1 
e−2t(

te3t

e3t +

)
 3 9 9 
 1 1 
e−2t(

+

(3t−1)e3t)
 9 9 
1 1 

e−2t +

(3t − 1)et
9 9 
A teraz dla sprawdzenia rozłóżmy tę transformatę na sumę ułamków prostych
1 A B C 

=

+

+

(s−1)2(s+2) s−1 (s−1)2 s+2 
A(s−1)(s+2) + B(s+2)+C(s−1)2 = 1 A(s2+s−2)+B(s+2)+C(s2−2s+1) = 1 A + C = 0 A+B−2C = 0 −2A+2B +C = 1 C = −A 3A+B = 0 −3A+2B = 1 C = −A B = −3A −9A = 1
 1 
A = −

 9 
 1 
B =

 3 
 1 
C =

 9 
1 11 11 11 

= −


+


+


(s−1)2(s+2) 9s−1 3(s−1)2 9s−(−2) 
 1 1 1 
f(t)= −

et+

tet +

e−2t
 9 3 9 
12 cze 01:09