matematykaszkolna.pl
okregi Dara: Dwa okręgi o promieniach „R” i „r” przecinają się pod kątem 120°. Narysowano wspólna styczna zewnętrzna AB (A i B są punktami styczności) do okręgów. Wyznacz promień okręgu stycznego do dwóch pierwszych i stycznego do AB.
9 cze 22:27
wredulus_pospolitus: Ktoś może mi wyjaśnić: "okręgi przecinają się pod kątem α"
9 cze 22:40