matematykaszkolna.pl
dowód geometryczny PelsynWan: Dany jest czworokąt wypukły 𝐴𝐵𝐶𝐷. Przekątne 𝐴𝐶 oraz 𝐵𝐷 tego czworokąta przecinają się w punkcie 𝑆.
 |𝐴𝑆| |𝐵𝑆| 
Wykaż, że jeżeli

=

 |𝐷𝑆| |𝐶𝑆| 
, to na czworokącie 𝐴𝐵𝐶𝐷 można opisać okrąg.
26 maj 12:38
Aruseq: Z równości tej i kątów wierzchołkowych wynika podobieństwo trójkątów i to w zasadzie rozwiązuje zadanie
26 maj 12:41
PelsynWan: rysunekTeza: |∡ABC|+|∡ADC|=180 oraz |∡BAD+|∡BCD|=180 wtedy na czworokącie można opisać okrąg ponieważ trójkąty ABS oraz DSC są podobne i mają podobne długości odpowiadających sobie boków AS oraz DS i BS oraz CS to |∡ASD|=α=|∡BSC| |∡ABS|=β=|∡DCS| |∡BAS|=γ=|∡CDS| |∡DAS|=1'=|∡BCS| |∡ADS|=2'=|∡CBS| z przekształceń i obliczeń otrzymałem β+γ=180−(1'+2') α=β+γ 1'+2'=180−α |∡ABC|+|∡ADC|=180−1'+2' |∡BAD|+|∡BCD|=180−2'+1' Potrzebuję wykazać, że 1'=2', lecz nie wiem jak do tego dojść. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
14 cze 11:47
aa: rysunek
 |AS| |BS| |AS| |DS| 
Z treści zadania

=

oraz

=

 |DS| |CS| |BS| |CS| 
wiemy,że trójkąty : ASD i BSC oraz ASB i DSC są podobne z cechy (bkb) to i miary odpowiednich kątów są równe oraz α+β+γ+δ=180o co kończy dowód ( bo sumy kątów przeciwległych są równe 180o) Na czworokącie ABCD można opisać okrąg
14 cze 21:00
Mila: emotka
15 cze 00:19
Pelis: ok, dziękuję za pomoc! Pozdrawiam
23 cze 00:34