matematykaszkolna.pl
Oblicz objetosc bryly ograniczonej powierzchnią Koniek: Oblicz objetosc bryly ograniczonej powierzchnią 2z=x2+y2, y+z=4 Pomoze ktos nie mam pomyslu
14 maj 11:44
.: Przeca to ścięty stożek bedzie Najlepiej zrób to za pomocą calki
14 maj 12:05
Koniek: Tak ale w jaki sposob
14 maj 15:43
14 maj 15:53
Koniek: Obliczylem wedlug tego i wychodzi mi 15pi/4 a powinno 81pi/4 i nie wiem co jest zle
14 maj 16:36
wredulus_pospolitus: \pokaż obliczenia
14 maj 17:08
Koniek: 2z=x2+y2, ⇒ z=1/2(x2+y2) y+z=4 ⇒ z=4−y Przyrównuje do siebie oba i wychodzi mi koło o promieniu r=3 i środku w punkcie (0,−1) Odejmuje od siebie (4−y)−(1/2(x2+y2) wychodzi 4−y−1/2(x2+y2) Obszar D to koło o promieniu 3 wiec wykonuje podstawienie x=rcosδ y=rsinδ 0≤r≤3 0≤δ≤2π Liczę najpierw całke po dr wczesniej podstawiajac odpowiednio
 1 
∫∫(4−r sinδ−

(r2 cosδ2 + r2 sinδ2) rdr dδ
 2 
Wychodzi z tego
 15 9sinδ 


 8 2 
Z tego wychodzi natomiast Wlasnie te 15π/4
14 maj 17:25
wredulus_pospolitus: 1. taka uwaga nie sinδ2 tylko sin2δ analogicznie z cosinusem 2.
 r2sinδ r3 12*2 9 9sinδ 
∫ [ 4r −


]03 dδ = ∫dδ =
 2 6 2 2 2 
 15 9sinδ 
= ∫


 2 2 
14 maj 18:18
Koniek: No ale tutaj nadal wychodzi i tak 15pi a nie te 81pi/4
14 maj 18:29
jc: Czy chodzi o obszar x2+y2 ≤ 2z ≤ 2(4−y)? Jeśli tak, to mamy x2+y2 ≤ 8 − 2y x2 + (y+1)2 ≤ 9 x = r cos β y = −1 + r sin β 0 ≤ β ≤ 2π 0 ≤ r ≤ 3 Objętość = ∫∫ (9 − x2 − (y+1)2 ) dx dy = ∫dβ ∫(9 − r2) rdr = 2π [9r2/2 − r4/4]03 = 81π/4
14 maj 23:14
Koniek: Ale tutaj wychodzi 81π/2
15 maj 10:06
jc: Wychodzi 81π/2. Mała pomyłka w ostatnim kroku. = 2π[9r2/2 − r4/4]03 = 2π*81/4 = 81π/2
15 maj 15:09
jc: Poprawiony rachunek:
x2+y2 

≤ z ≤ 4−y
2 
x2+y2 ≤ 8 − 2y x2 + (y+1)2 ≤ 9 x = r cos β y = −1 + r sin β 0 ≤ β ≤ 2π 0 ≤ r ≤ 3
 1 
Objętość =

∫∫ (9 − x2 − (y+1)2 ) dx
 2 
 1 
=

* 2π * [9r2/2 − r4/4]03 = 81π/4
 2 
Zapomniałem, że zamiast z, stało 2z, wiec, aby mieć z, należało podzielić przez 2.
15 maj 20:23
16 maj 14:22
jc: Rozwiązanie podane na forum.zadania.info jest błędne. W takim razie uzupełnię rachunek szczegółami.
x2+y2 

≤ z ≤ 4 − y.
2 
 x2+y2 9−x2−(y+1)2 
Góra − dół = (4−y) −

=

 2 2 
Poniżej D jest kołem o środku w punkcie (0, −1) i promieniu 3. Parametryzacja koła: x=r cos β, y= −1 + r sin β, 0≤β≤2π, 0≤ r ≤ 3.
 9−x2−(y+1)2 
Objętość = ∫∫D

dx dy
 2 
 9 − r2  1 9 1 
= ∫0 dβ ∫03

r dr = 2π *

[

r2

r4]03
 2 2 2 4 
 81 
=

  
16 maj 15:41