matematykaszkolna.pl
Napisz równania stycznych do okręgu x2 + y2 = 18 równoległych do prostej y = -x gość : Napisz równania stycznych do okręgu x2 + y2 = 18 równoległych do prostej y = −x + 2
3 kwi 19:05
Jolanta: y=−x+2. a =−1 Proste są równoległe czyli druga prosta ma też a =−1 y=−x+b x+y−b=0 postać ogólna prostej A=1. B=1. C=−b x2+y2=18. (x−a)2+(y−a)2=r2. a =0. b=0 r=18=32 Odleglosc stycznej od środka równa jest długości promienia wzór na odległość punktu od prostej
 |Ax0+By0−C| 
d=

. x0=a=0. y0=b=0. d=r=3✓2
 A2+B2 
 |0+0−C| 
32=

 1+1 
 |−C| 
32=

 2 
|−C|=6 −C=6p. lub −C=−6 C=−6p. C=6 x+y−6=0. oraz. x+y+6=0 y=−x+6 y=−x−6
4 kwi 11:44
Iryt: rysunek II sposób x2+y2=18 k: y=−x+2 m: y=x m⊥ k i (0,0)∊m 2) Punkty styczności x2+x2=18 2x2=18 x=3 i y=3 lub x=−3 i y=−3 (3,3), (−3,−3) 3) styczne : y=−x+b 3=−3+b, b=6 s1: y=−x+6 lub −3=3+b, b=−6 s2: y=−x−6 ==========
4 kwi 17:24
Jolanta: Nawet masz dwa sposoby Pytaj czego nie rozumiesz
4 kwi 21:15
Mila: gość nie czyta.
4 kwi 21:57
Jolanta: To po co my piszemy ?
4 kwi 22:04
gość :
4 kwi 22:34
Eta: gostku a znasz takei magiczne słówko "dziękuję" ?
4 kwi 22:40
gość : dziękuje wszystkim za obliczenia miłej nocy ; )
4 kwi 22:43
Jolanta: 🙂
4 kwi 22:45