matematykaszkolna.pl
Napisz równanie symetralnej odcinka o końcach A=(-1,2) i B=(5,-4) gość : Napisz równanie symetralnej odcinka o końcach A=(−1,2) i B=(5,−4)
3 kwi 16:54
Iryt: rysunek Symetralna odcinka to zbiór wszystkich punktów jednakowo odległych od końców tego odcinka. (x+1)2+(y−2)2=(x−5)2+(y+4)2⇔ y=x−3
3 kwi 18:40