matematykaszkolna.pl
proszę krok po kroku gość : Średnie wyniki (procentowo) matury z matematyki na poziomie podstawowym w latach 2010 – 2013 wynosiły odpowiednio: 58, 48, 56, 54. Oblicz średnią, wariancję i odchylenie standardowe tych danych.
3 kwi 16:47
laura : średnia: (58+48+56+54)/4 = 54 wariancja:(482 +542 + 562 + 582) / 4 − 542 = 14 odchylenie: 14
3 kwi 19:00