matematykaszkolna.pl
Oblicz wartość oczekiwaną gry. gość : proszę krok po kroku wyjaśnić Rzucamy trzy razy monetą. Jeżeli dokładnie raz wypadnie reszka, wygrywamy 50 zł, w przeciwnym razie przegrywamy 30 zł. Oblicz wartość oczekiwaną gry.
3 kwi 16:43
gość :
3 kwi 16:48
ABC: szkicowo: masz 8 zdarzeń przy 3 rzutach monetą , 3 ci sprzyjają (r,o,o) (o,r,o), (o,o,r) twoja zmienna losowa przyjmuje wartość 50 z pstwem 3/8 i wartość −30 z pstwem 5/8 gra jest uczciwa , wartość oczekiwana wynosi zero
3 kwi 17:07
gość : jakie obliczenia do tego zrobić jakiś wzór jest na to?
3 kwi 18:26